Elektro Energy

Elektro Energy d.o.o. se bavi projektovanjem, izgradnjom i održavanjem visokonaponskih i niskonaponskih instalacija elektroenergetskih mreža i konsaltingom u domenu energetskih prenosnih postrojenja.

Obnovljivi izvori energije

Elektro Energy d.o.o. je, prateći svetske trendove, započeo razvoj mogućnosti iskorišćavanja obnovljivih izvora energije.

Visokonaponska postrojenja i trafostanice

Inženjering za rasklopna postrojenja pruža širok spektar usluga: projektovanja, izgradnje postrojenja ili rekonstrukcije, remonta i ugradnje opreme, postavljanja zaštite i upravljačkih uređaja, ispitivanja i puštanja u rad.

/

Pozovite nas na:+381 (0)11 213-05-39 ili na mail: office@elektroenergy.com

Možete nas posetiti u našim kancelarijama ili proizvodnom pogonu. Mapa lokacije

Ušteda električne energije u javnom osvetljenjuZajedno sa Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda i partnerskim firmama već nekoliko godina intezivno radi na implementaciji uređaja M-BOX...

Visokonaponska postrojenja i trafostaniceKompletna organizacija, inženjering, projektovanje i konsalting u izvođenju svih vrsta radova.

ProjektovanjeFirma Elektro Energy je osposobljena za izradu projektne dokumentacije od 0,4kV pa čak do 400kV...

Šemiranje ormana i elektromontažni radoviProjektovanje i šemiranje ormana zaštite, projektovanje i izrada svih ormana niskog napona...

Elektro Energy katalog

Preuzmite naš katalog u PDF izdanju na srpskom, engleskom i ruskom jeziku. Upoznajte se detaljnije sa našim uslugama i referencama.

  • Sertifikati
  • O preduzeću Elektro Energy d.o.o.
  • Ušteda električne energije u javnom osvetljenju
  • Viskonaponska postrojenja i trafostanice
  • Projektovanje i inženjering
  • Elektromonterski radovi
  • Obnovljivi izvori energije
  • Reference

Osnovne delatnosti Elektro Energy d.o.o.

Naš globalni poslovni cilj je da kreiramo organizaciju koja će počivati na spoju fleksibilnosti, ekspertize i iskustva i koja će biti u stanju da stručno odgovori na svaki izazov u oblasti energetike.

Ušteda električne energije u javnom osvetljenju

Smanjenje potrošnje električne energije, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, postalo je tema interesovanja u mnogim državama i velikim sistemima, svima onima koji vode računa o čoveku i sredini u kojoj žive.

Viskonaponska postrojenja i trafostanice

Inženjering za rasklopna postrojenja pruža širok spektar usluga: projektovanja, izgradnje postrojenja ili rekonstrukcije, remonta i ugradnje opreme, postavljanja zaštite i upravljačkih uređaja, ispitivanja i puštanja u rad.

Sektor proizvodnje - Elektromonterski radovi

Prateći tržište, njegove potrebe i nedostatke u postojećoj ponudi i sagledavajući ukupne razvojne i proizvodne kapacitete, Elektro Energy d.o.o. je postavio strategiju razvoja sektora za proizvodnju.

Projektovanje i inženjering

Firma Elektro Energy d.o.o. je osposobljena za izradu projektne dokumentacije od 0,4kV pa čak do 400kV i to pre svega trafostanica i razvodnih postrojenja, svih ormana (ormana zaštite, glavnih razvoda DC i AC, podrazvoda ...), osvetljenja i električnih instalacija niskog napona.

Trgovina

U okviru projekata koje vodimo, u mogućnosti smo da isporučimo svu neophodnu opremu u saradnji sa svetskim renomiranim proizvođačima elektro opreme (Eaton, Siemens ...). U oblasti osvetljenja veoma dobru saradnju smo ostvarili sa jednim od najvećih svetskih proizvođača svetiljki, firmom Minel Schreder.

Sertifikacija po najvišim standardima

Politika zaštite zdravlja i bezbednost na radu - OHSAS 18001:2007, Politika zaštite životne sredine - ISO 14001:2004, Politika kvaliteta - ISO 9001:2008.

Ponešto iz naše bogate Galerije radova

Naše projekte i rad pogledajte kroz galeriju slika.Neki od naših partnera i saradnika

Zadovoljstvo nam je da smo kroz dugi niz godina imali priliku da sarađujemo sa najeminentnijim kompanijama u našem regionu.
Pogledajte našu kompletnu referentnu listu klijenata Referenc lista