Snaga koja traje

Godina
iskustva
Urađenih
projekata
M-BOX
uređaja
Poslovnih
partnera

O nama

Elektro Energy doo bavi se projektovanjem, izgradnjom i održavanjem visokonaponskih i niskonaponskih instalacija elektroenergetskih mreža i konsaltingom u domenu energetskih prenosnih postrojenja.

Kreirali smo organizaciju koja počiva na spoju fleksibilnosti, ekspertize i iskustva i koja je u stanju da stručno odgovori na svaki izazov u oblasti elektroenergetike. Upravo zbog toga ekspertski tim i tehnološki procesi su dva noseća stuba naše kompanije.

Sertifikati

Razvijena društvena svest, odgovornost prema partnerima, kupcima i dobavljačima, okolini i društvenoj zajednici u kojoj živimo i radimo, konstantna posvećenost motivaciji zaposlenih i njihovom stručnom usavršavanju, uz poseban akcenat na brigu o zdravlju i sigurnosti na radu, osnovni su ciljevi naše kompanije. Ove ciljeve Elektro Energy ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem integrisanog sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima standarda:

Usluge

Kompletna organizacija, inženjering, projektovanje i konsalting u izvođenju svih vrsta elektro radova.
Osnovna ideja našeg biznisa je bezbednost, kvalitet završenog posla i profit za sve naše partnere.

Ušteda električne energije u javnom osvetljenju

Smanjenje potrošnje električne energije, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, postalo je tema interesovanja u mnogim državama i velikim sistemima, svima onima koji vode računa o čoveku i sredini u kojoj žive.

Jedan od značajnih primera jeste osvetljenje koje učestvuje sa oko 20% u ukupnoj potrošnji električne energije.

Projekat energetske efikasnosti, racionalizacije i rekonstrukcije javnog osvetljenja podrazumeva zamenu živinih energetski neefikasnih svetiljki energetski efikasnim svetiljkama sa natrijumovim izvorom svetlosti i ugradnju uređaja za centralnu kontinualnu regulaciju svetlosnog fluksa.

Firma Elektro Energy doo, zajedno sa Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda i partnerskim firmama, već nekoliko godina intenzivno radi na implementaciji uređaja za centralnu kontinualnu regulaciju svetilosnog fluksa u Srbiji i regionu. Komercijalni naziv uređaja je M BOX lighting control device.

M-BOX lighting control device je elektronski upravljan naponski regulator koji ima mogućnost regulacije izlaznog napona u opsegu 230V do 170V. Regulacijom napona na njegovom izlazu, čime se stvaraju mogućnosti za značajnu redukciju potrošnje električne energije svetiljki, može da se reguliše svetlosni fluks svetiljki koje se preko njega napajaju. Regulisanje napona radi uštede energije primenjuje se u kasnijim noćnim satima kada, najčešće zbog značajnog smanjenja gustine saobraćaja, nije neophodan maksimalni nivo osvetljenosti.

Činjenica da jedini u Srbiji imamo ozbiljnu referencu iz oblasti uštede električne energije u javnom osvetljenju primenom uređaja za regulaciju svetlosnog fluksa, govori sama za sebe.

Visokonaponska postrojenja i trafostanice

Inženjering za rasklopna postrojenja pruža širok spektar usluga: projektovanja, izgradnje postrojenja ili rekonstrukcije, remonta i ugradnje opreme, postavljanja zaštite i upravljačkih uređaja, ispitivanja i puštanja u rad.

Kompletna organizacija, inženjering, projektovanje i konsalting u izvođenju svih vrsta radova:

U RP, trafostanicama svih naponskih nivoa 0.4 kV - 400kV poslovi na odrŽavanju srednjenaponske i visokonaponske opreme (prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih transformatora, odvodnika prenapona, energetskih transformatora), uključujući i nabavku i/ili izradu rezervnih delova.

Montaža, ispitivanje i puštanje u rad SF6 prekidača.

Remont ,montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetskih transfomatora.

Postavljanje i povezivanje energetskih, napojnih, kontrolnih, signalnih i optičkih kablova.

Ugradnja metalno oklopljenih srednjenaponskih postrojenja raznih proizvođača.

Neophodni prateći građevinski i bravarski radovi.

Stručnost i spremnost da se odgovori svim izazovima, iskustvo i odgovornost potvrđeni su kroz realizaciju kompleksnih projekata, od RP distributivne strukture do objekata velikog energetskog značaja kao što su termoelektrana Kolubara RP 110kV Veliki Crljeni, FAS 110/20 kV Kragujevac, Aerodrom Nikola Tesla, TS Pista 35/10kV, kompletna rekonstrikcija sa montažom 10kV i o.4kV blokovima, zamena zaštite i uvođenje RP 10kV Sloga - Vladičin Han u sistem daljinskog upravljanja.

Šemiranje razvodnih ormana i elektromontažni radovi

Prateći tržište, njegove potrebe i nedostatke u postojećoj ponudi i sagledavajući ukupne razvojne i proizvodne kapacitete, Elektro Energy doo postavio je strategiju razvoja sektora za proizvodnju. Formirana je elektromontažna i bravarska radionica sa ciljem da kroz sintezu inženjeringa, prodaje i proizvodnje ponudimo što kvalitetnija i konkurentnija rešenja.

Delatnost elektromontažne radionice, proizvodni deo, obuhvata između ostalog:

Proizvodnju uređaja za uštedu električne energije u javnom osvetljenju M-BOX lighting control device.

Sklapanje svetiljki javnog osvetljenja i pratećeg programa.

Projektovanje, montažu i ugradnju razlićitih vrsta razvodnih ormana javnog osvetljenja.

Ormane zaštite i upravljanja.

Kompaktne, modularne, distributivne, industrijske i stambene razvodne ormane.

Merno - razvodne ormane za industrijske i stambene prostore.

RTU ormane.

NN i RO regrupacije transformatorskih stanica, ormane sopstvene potrošnje.

Ormane kompenzacije reaktivne snage.

Sve vrste bravarskih adaptacija.

Projektovanje i inženjering

Sektor projektovanja predstavlja važan deo naše delatnosti. Obuhvata čitav niz aktivnosti da bi se zaokružila precizna slika u oblasti prenosa, distribucije i potrošnje el. energije, od angažovanja visokokvalifikovanih kadrova, profesionalnog odnosa prema investitorima, stručno i tehnički osposobljenog osoblja, do posedovanja svih neophodnih licenci.

Planiranje i vođenje složenih projkata izgradnje novih i rekonstrukcije starih elektroenergetskih objekata.

Stručna - tehnička podrška investitoru pri nabavci opreme, materijala i usluga.

Projektovanje RP i trafostanica od 0.4kV do 400kV.

Izrada glavnih i izvođačkih projekata, projekata izvedenog objekta.

Tehnička kontrola glavnih i izvođačkih projekata.

Obnovljivi izvori energije

Elektro Energy doo je, prateći svetske trendove, započeo razvoj mogućnosti iskorišćavanja obnovljivih izvora energije.

Uzeli smo učešće u ovoj oblasti razvijanjem sistema:

Solarne energije.

Malih hidroelektrana.

Vetrogeneratora.

Elektro Energy doo je među prvima uveo sistem solarnog osvetljenja, imamo referencu na osvetljenju šetališta duž kanala Kupinac u Obrenovcu.

Galerija

Reference

Pogledajte kompletnu referentnu listu istaknutih projekata podeljenu po godinama i sa preciznim opisom radova i lokacija na kojima su izvođeni.

Elektro Energy - Referentna lista

Naši istaknuti klijenti

Kontakt

Elektro Energy D.O.O.