Reference

Naša referentna lista klijenata i projekata

Istaknuti klijenti

 • Clients
 • Topola
 • Telekom Srbije
 • Siemens Srbija
 • Saturn
 • Putevi Beograd
 • Promont
 • Elnos BL
 • Elektroistok
 • Aerodrom Nikola Tesla
 • Termoelektrane Nikola Tesla
 • Javnbo osvetljenje

Kompletna referentna lista

Pogledajte kompletnu referentnu listu istaknutih projekata podeljenu po godinama i sa preciznim opisom radova i lokacija na kojima su izvođeni.

Godina

Naručilac

Naziv objekta

Mesto

2015.

RB Kolubara

Izgradnja  trafostanice Zeoke III 35/6kV i priključak na dalekovode na pogonu ’’Polje D’’

Vreoci

Opština Topola

Javno privatno partnerstvo: Rekonstrukcija, racionalizacija i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji opštine Topola

Topola

TP ‘’Morava’’ a.d. Jagodina

Rekontrukcija TS Jela Jagodina

Jagodina

JP Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Lajkovac

Nabavka i montaža uređaja za uštedu električne energije u javnom osvetljenju

Lajkovac

Telekom Srbija a.d.

Adaptacija prostora za data centar, druga faza TKC Beograd

Beograd

2014.

Siemens d.o.o. Beograd

NN ormarići Energana Bor i TS Buče

Bor, Berane

Siemens d.o.o. Beograd

Ožičenje NN ormarića za postrojenja u rudarskom basenu Kolubara

Veliki Crljeni

Saturn Electric d.o.o. Beograd

Šemiranje ormana upravljanja  Niš, Zaječar i Velika Plana

Niš, Zaječar, Velika Plana

Preduzeće za puteve Beograd a.d.

Radovi na izgradnji Ulice kralja Aleksandra, treća faza - završni radovi

Obrenovac

‘’Promont’’ d.o.o.

Izvođenje elektromontažnih radova na mreži javnog osvetljenja u Obrenovcu, u Ulici kralja Aleksandra, III faza – završni radovi

Obrenovac

JP za izgradnju Obrenovca

Sanacija objekata javnog osvetljenja posle poplave

Obrenovac

JP za izgradnju Obrenovca

Poboljšanje javnog osvetljenja

Obrenovac

Elnos BL Beograd

Šemiranje ormana zaštite za EPS Crna Gora i Elektro Mreže Srbije

 

PD „Elektroistok izgradnja“ d.o.o.

Beograd

Usluge na ugradnji opreme u 110kV u HE Potpeć

 

Opština Čajetina

Poboljšanje energetske efikasnosti u javnom osvetljenju

Čajetina

2013.

Siemens d.o.o. Beograd

Izrada NN ormarića i nadzora za TS  Ralja

Ralja

Siemens d.o.o. Beograd

Izrada ormana i elektromontažni radovi za TS Potrlica - Pljevlja

Crna Gora, Pljevlja

Siemens d.o.o. Beograd

Elektromontažni radovi na TS 110/20kV Pećinci

Pećinci

OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Obrenovac

Radovi na elektroinstalacijama

Obrenovac

PD „ELEKTROISTOK – IZGRADNJA’’ d.o.o.

 

Privredno društvoTermoelektrane Nikola Tesla” d.o.o. Obrenovac – TE Kolubara, Veliki Crljeni

Isporuka, ugradnja i povezivanje ormana u generatorskim poljima u RP 110kV TE ’’Kolubara’’

Veliki Crljeni

JP za izgradnju Obrenovca

Racionalizacija potrošnje električne energije na mreži javnog osvetljenja

Obrenovac

EMS d.o.o.

Izrada razvoda naizmeničnog napona TS BGD 20 – LOT 1

Beograd

Elnos BL Beograd

Izvođenja elektromontažnih radova na HE ‘’Piva’’

Crna Gora, Plužine

JP za izgradnju Obrenovca

Radovi na izradi podzemnog 1kV kabla za napajanje OŠ Draževac

Obrenovac

Akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga izrade spoljašnjeg svetlećeg natpisa na Terminalu 2

Beograd

Akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga adaptacije javne rasvete

Beograd

2012.

JKP ‘’Javno osvetljenje Beograd’’

Usluga izrade tehničke dokumentacije postojećeg stanja razvodnih ormana javnog osvetljenja

Beograd

Siemens d.o.o. Beograd

Adaptacija TS “Pista” postrojenja 10kV i 0,4kV Aerodroma Nikola Tesla

Beograd

Akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Usluga sanacije svetlećeg spoljašnjeg natpisa na Terminalu 2

Beograd

JKP ‘’Javno osvetljenje Beograd’’

Isporuka merno regulacionih kućišta sa ugradnjom

Beograd

JKP “PALANKA SERVIS SMEDEREVSKA PALANKA” Smederevska Palanka

Isporuka i montaža opreme - sistema za racionalizaciju i modernizaciju javnog osvetljenja opštine Smederevska Palanka

Smederevska Palanka

JP Direkcija Lazarevac

Nabavka i montaža opreme-sistema za racionalizaciju i modernizaciju javnog osvetljenja opštine Lazarevac

Lazarevac

JP za izgradnju Obrenovca

Izgradnja javnog osvetljenja duž kanala Kupinac u Obrenovcu

Obrenovac

2011.

Privredno društvoTermoelektrane Nikola Tesla” d.o.o. Obrenovac – TE Kolubara, Veliki Crljeni

Isporuka, ugradnja i povezivanje ormana u polju u RP 110kV Kolubara

Veliki Crljeni

Privredno društvo za distribuciju električne energije ‘’Jugoistok’’ d.o.o. Niš – ogranak Vranje

Zamena zaštite i uvođenje RP 10kV u sistem daljinskog upravaljanja u TS 110/35kV Sloga, Vladičin Han

Vladičin Han

Han Fiat Automobili Srbija d.o.o.

Izrada sekundarnih veza u TS Fiat 110/20kV

Kragujevac

MEPS

Izrada ormana zaštite, parametriranje i puštanje u rad ormana zaštite

Bitola

JP za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji GO Obrenovac

Izrada Glavnog elektroprojekta javnog osvetljenja Arboretuma u Obrenovcu

Obrenovac

PD Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o.

Izvođenje radova za napajanje 6 kV i 0,4 kV postrojenja sistema za odlaganje pepela i šljake u TEKO B

Kostolac

Privredno društvoTermoelektrane Nikola Tesla” d.o.o. Obrenovac – Železnica

Usluge na periodičnom remontu u EVP 110/25kV Brgule

Brgule

Preuzimanje referent liste

Preuzmite kompletnu referentnu listu u PDF formatu.